Montaż

Rzeczywista wartość konstrukcji okiennej ujawnia się po jej zamontowaniu. Dopiero wtedy okno może spełniać wszystkie funkcje zapewniając użytkownikom: izolację termiczną, akustyczną, szczelność, ochronę mienia, odpowiedni poziom przenoszenia obciążeń pochodzących od sił działających na okno i na konstrukcję budynku. Źródłem wiedzy technicznej dotyczącej warunków i sposobu wykonania robót montażowych są instrukcje wydawane przez producentów, aktualne instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) oraz Instytutu Niemieckiego Stowarzyszenia Jakości (RAL)